Cenovnik usluga

Pretražite naš cenovnik, pronađite željenu uslugu, cenu i lokaciju na kojoj želite da zakažete pregled u najkraćem roku.

Ultrazvuk (UZ) sa kolor doplerom

Combined Shape Created with Sketch.

Magnetna rezonancija (MR)

Combined Shape Created with Sketch.

Multislajsni skener (MSCT)

Combined Shape Created with Sketch.
Kontrast za skener 3,000 RSD

Mamografija

Combined Shape Created with Sketch.

Ginekologija

Combined Shape Created with Sketch.
Ginekološki paket 6,000 RSD
Folikulometrija 3,500 RSD
Kolposkopija 2,500 RSD
PAPA test 1,000 RSD
Hlamidija 1,000 RSD
Ureaplazma 1,000 RSD
Mikoplazma 1,000 RSD
Bris vulve 600 RSD
Aplikacija spirale Od 7,000 RSD
Ekstrakcija spirale Od 5,500 RSD
Triple test + UZ 7,000 RSD
Double test + UZ 6,500 RSD
Patogeni panel 10 6,900 RSD
Patogeni panel 12 6,900 RSD
STD 7 6,000 RSD
STD 7 + HPV 10,200 RSD
Femoflor 16 6,900 RSD
Vaginalni bris 600 RSD
Cervikalni bris 600 RSD
Femoflor skrin 4,000 RSD
HSV 1 i 2 7,200 RSD
HPV QUANT 4 6,900 RSD

Nutricionizam

Combined Shape Created with Sketch.

Endoskopije

Combined Shape Created with Sketch.

Pulmologija

Combined Shape Created with Sketch.

Nefrologija

Combined Shape Created with Sketch.

Hematologija

Combined Shape Created with Sketch.

Reumatologija

Combined Shape Created with Sketch.

Otorinolaringologija (ORL)

Combined Shape Created with Sketch.

Pedijatrija

Combined Shape Created with Sketch.

Opšta medicina

Combined Shape Created with Sketch.

Medicina Rada

Combined Shape Created with Sketch.
Uverenje za vizu 5,200 RSD

Kućne posete

Combined Shape Created with Sketch.

Psihijatrija

Combined Shape Created with Sketch.

Ortopedija

Combined Shape Created with Sketch.

Urologija

Combined Shape Created with Sketch.
Urološki paket 6,000 RSD
Urološki ultrazvuk Od 3,500 RSD
Spermokultura 600 RSD
Uroflow 3,500 RSD
Vaporizacija kondiloma Od 8,000 RSD
Hlamidija 1,000 RSD
Ureaplazma 1,000 RSD
Mikoplazma 1,000 RSD
Uretralni bris 600 RSD
Bris glansa 600 RSD

Onkologija

Combined Shape Created with Sketch.
Pregled onkologa Od 5,000 RSD
Pregled onkohirurga Od 5,000 RSD

Opšta i abdominalna hirurgija

Combined Shape Created with Sketch.
Operacija analne fisure Od 86,000 RSD
Operacija kile Od 110,000 RSD
Operacija ventralne kile Od 180,000 RSD
Hiatus Hernia Od 550,000 RSD
Ileus Od 250,000 RSD
Rekonstrukcija kolona Od 250,000 RSD
Ušivanje rane Od 14,000 RSD
Lipom Od 14,000 RSD
Aterom Od 14,000 RSD
Incizija abscesa na telu Od 14,000 RSD
Opekotine Od 4,000 RSD
Zatvaranje ileostome Od 250,000 RSD
Plasiranje setona Od 30,000 RSD

Vaskularna hirurgija

Combined Shape Created with Sketch.

Oftalmohirurgija

Combined Shape Created with Sketch.
Glaukomska obrada 9,300 RSD
Širmerov test 1,500 RSD
Dnevna kriva IOPa 5,000 RSD
Ultrazvuk oka 3,500 RSD
Pahimetrija 2,000 RSD
Extrakcija špona 5,500 RSD
Očni pritisak 2,000 RSD
Bris jednog oka 600 RSD
Bris oba oka 1,200 RSD
Avastin injekcija 24,000 RSD
Operacija katarakte Od 99,000 RSD
Vitrectomija 330,000 RSD

Urološka hirurgija

Combined Shape Created with Sketch.
Ureterocutaneostomia Od 170,000 RSD
Chevassu Od 20,000 RSD
EKT condiloma Od 8,000 RSD
Bužiranje Od 13,000 RSD
Frenulotomija Od 15,000 RSD
Circumcisia Od 35,000 RSD
Biopsija testisa Od 50,000 RSD
Interna Uretrotomia Od 110,000 RSD
Nephrectomia Od 350,000 RSD
Cystofix (Plasiranje) Od 15,000 RSD
Hidrocela Od 95,000 RSD
Varikocela Od 95,000 RSD
Vazektomija Od 95,000 RSD
Orchiectomija bilateralis Od 100,000 RSD
Orchiectomija radicalis Od 145,000 RSD
Torsio testis Od 110,000 RSD
Exscisio polipa uretre Od 235,000 RSD
Fractura penis Od 250,000 RSD
Amputatio penis partialis Od 190,000 RSD
Tur prostate Od 225,000 RSD
Emasculinisatio Od 350,000 RSD
Urethrotomija interna Od 110,000 RSD
Trus biopsija prostate Od 35,000 RSD
Cystolithotomia Od 160,000 RSD
Cystocoela/rectocoela Od 220,000 RSD
Sutura mokraćne bešike Od 160,000 RSD
Ileal conduit Od 400,000 RSD
Augmentacio ves urin Od 550,000 RSD
Ligatura ureteris Od 140,000 RSD
Ureterolithotomia Od 190,000 RSD
Plastica up segmenta Od 400,000 RSD
Pyelolithotomia Od 350,000 RSD
Nephroureterectomia Od 470,000 RSD
Nephrectomia (tu do 5 cm) Od 350,000 RSD
Nephrectomia partialis Od 380,000 RSD
PCN (zamena) obostrano Od 60,000 RSD
PCN (zamena) jednostrana Od 40,000 RSD
Biopsija bubrega Od 50,000 RSD
URS Od 65,000 RSD
URS + DOUBLE J Od 85,000 RSD
URS + LITHOCLAST Od 120,000 RSD
TOT / TVT Od 160,000 RSD
Penodinamski test 15,000 RSD
HP nalaz 4,500 RSD

Ginekološka hirurgija

Combined Shape Created with Sketch.
Konizacija Od 90,000 RSD
Loop ekscizija Od 70,000 RSD
Punkcija ciste Od 35,000 RSD
Eksporativna kiretaža Od 50,000 RSD
Marsupielizacija Od 45,000 RSD
Vaginalna histerektomija Od 240,000 RSD
Ugradnja prednje mrežice Od 230,000 RSD
Thin prep pap test 3,500 RSD
Biopsija pipelom 6,000 RSD
Pesar 5,000 RSD
SIS Metoda 6,000 RSD
CMU PCR 6,000 RSD
Hpv tipizacija 6,900 RSD
Bartolinijeva žlezda Od 55,000 RSD
Excizija vagine Od 100,000 RSD
Ovariektomija Od 200,000 RSD
Operacija endometrioze Od 240,000 RSD
Bilateralna adnexectomija Od 165,000 RSD
Otvorena histerektomija Od 220,000 RSD
Samo cistocela ± grlić Od 180,000 RSD

Ortopedska hirurgija

Combined Shape Created with Sketch.
Ligamentoplastika Od 415,000 RSD
Trigger finger Od 60,000 RSD
Ugradnja proteze kolena Od 714,000 RSD
Ortoza za rame Od 4,500 RSD
Splint za prst Od 1,300 RSD
Drvene štake Od 3,500 RSD

Spinalna hirurgija

Combined Shape Created with Sketch.
ACDF (stand alone cage) Od 613,600 RSD
Foraminotomija Od 354,000 RSD
Plif Od 295,000 RSD
Minimalno invazivna TLIF Od 354,000 RSD

Onkohirurgija

Combined Shape Created with Sketch.

Endokrina hirurgija

Combined Shape Created with Sketch.

Grudna hirurgija

Combined Shape Created with Sketch.
Pneumonektomija 650,000 RSD
Vats lobektomija Od 690,000 RSD
Vats timektomija 580,000 RSD