EMNG (elektromioneurografija) ruku

6,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri