Pregled psihologa

3.800,00 RSD

Detalji:

Psihologija je skup akademskih, kliničkih i industrijskih disciplina koje se bave proučavanjem, objašnjavanjem i predviđanjem ponašanja, razmišljanja, osećaja (emocija), motivacije, ljudskih međuodnosa i njihovih potencijala.

Ključne reči:
Psihološka testiranja, medicina rada, Hašimoto tireoiditis, autoimuna bolest štitaste žlezde

Pretražite usluge: