Ultrazvuk abdomena

3.700,00 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:


Ključne reči:
Žučna kesa, Insulinska rezistencija , Gojaznost, obesitas, prekomerna telesna težina, Povišen nivo masnoća u krvi, dislipidemija, Kušingov sindrom, Kušingova bolest, Hiperkorticizam, Slučajno otkriveni benigni tumori nadbubrga, adenomi nadbubrega, incidentalomi, Kontracepcija, Menopauza, hormonska supstituciona terapija, HST, Povišen nivo parathormona u krvi, Hiperparatireoidizam primarni, Hiperparatireoidizam sekundarni, Sindrom policističnih jajnika, PCOs, Deficit vitamina D