Vaginalna histerektomija sa prednjom I/ili zadnjom kolporafijom I sakrospinalnom kolposuspenzijom

U cenu je uračunata preoperativna priprema bez bolničkih dana

Od 330,000 RSD

Detalji: