Rendgen grudnog koša

3,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri