Previjanje ulkus kruris, drugih rana, opekotina, hidrokoloidnim oblogama

3.000,00 RSD

Detalji: