Prednja I zadnja kolporafija

U cenu je uračunata preoperativna priprema bez bolničkih dana

Od 200,000 RSD

Detalji: