Magnetna rezonancija angiografija glave (magistralnih arterija) 1.0 T

12.800,00 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:

Magnetna rezonancija je najsofisticiranija neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela.

Ključne reči:
Specijalistički pregled Neurologa, MAV, pregled Vaskularnog hirurga