Kolor dopler arterija ili vena nogu

2,900 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri