Specijalistički pregled nefrologa

4,000 RSD

Detalji:


Ključne reči:
Nefrolog, hematuria, Belančevine u mokraći, proteinuria, Nefrotski sindrom, Naglo popuštanje bubrega, Akutna bubrežna insuficijencija, Postepeno bubrežno popuštanje, Hronična bubrežna insuficijencija, renalna kolika , Nephrolithiasis, Azotemija, povećan nivo uree I kretainina u krvi, Noćno mokrenje Nicturia, Glomerulonefritisi, Oštećenje bubrega usled povišenog pritiska I starosti, Nephroangiosclerosis, Suženje bubrežnih arterija, Stenoza renalne arterije , ishemijska nefropatija,Endemska nefropatija, Policistična bolest bubrega, Urinarne infekcije, Dijaliza, Poremećaj nivoa natrijuma I kalijuma u krvi, Krv u mokraći, hematurija, Belančevineu mokraći , proteinurija, mikroalbuminurija, Nefrotski sindrom, Naglo popuštanje bubrega, Akutna bubrežna insuficijencija, ABI, Postepeno bubrežno popuštanje, Hronična bubrežna insuficijencija, HBI, Kamen u bubregu, renalna kolika, bubrežna kolika, Azotemija, povećan nivo uree, povećan nivo kreatinina, Noćno mokrenje, nikturija, Šećerna bolest, Povišen nivo parathormona u krvi, Hiperparatireoidizam primarni, Hiperparatireoidizam sekundarni