Specijalistički pregled nefrologa

4.200,00 RSD

Detalji:


Ključne reči:
Nefrolog, krv u mokraći, hematuria, Belančevine u mokraći, proteinuria, Nefrotski sindrom, Naglo popuštanje bubrega, Akutna bubrežna insuficijencija, Postepeno bubrežno popuštanje, Hronična bubrežna insuficijencija, renalna kolika, Nephrolithiasis, Azotemija, Noćno mokrenje Nicturia, Glomerulonefritisi, Nephroangiosclerosis, Suženje bubrežnih arterija, Stenoza renalne arterije, ishemijska nefropatija, Endemska nefropatija, Policistična bolest bubrega, Urinarne infekcije, Dijaliza, Krv u mokraći, hematurija, mikroalbuminurija, Kamen u bubregu, povećan nivo uree, povećan nivo kreatinina, Šećerna bolest, Povišen nivo parathormona u krvi, Hiperparatireoidizam primarni, Hiperparatireoidizam sekundarni, terapija dijabetesa, Sistemski lupus eritematozis, SLE, dijabetes melitus tip 1, dijabetes melitus tip 2