Zadnja kolporafija (podizanje debelog creva)

U cenu je uračunata preoperativna priprema bez bolničkih dana

Od 160,000 RSD

Detalji: