Prednja kolporafija (podizanje mokraćne bešike)

U cenu je uračunata preoperativna priprema, bez bolničkih dana

Od 160,000 RSD

Detalji: