Otvorena histerektomija

U cenu nije uračunata preoperativna priprema i bolnički dani

220,000 - 240,000 RSD

Detalji: