Debulking laparotomija (ovarijalni karcinom) sa resekcijom creva

U cenu nije uračunata preoperativna priprema i bolnički dani

Od 480,000 RSD

Detalji: