Nefrološki paket

Pregled nefrologa, ultrazvuk abdomena, zaključak, terapija i saveti.

6,000 RSD

Detalji:


Ključne reči:
suženje bubrežne arterije, stenoza renalne arterije, ishemijska nefropatija, policistična bolest bubrega