Vaginalna histerektomija sa sarkospinalnom kolposuspenzijom

U cenu je uračunata preoperativna priprema bez bolničkih dana

Od 300,000 RSD

Detalji: