Debulking laparotomija (ovarijalni karcinom)

U cenu nije uračunata preoperativna priprema i bolnički dani

Od 360,000 RSD

Detalji: