Ovariektomija

U cenu nije uračunata preoperativna priprema i bolnički dani

Od 200,000 RSD

Detalji: