Pulmološki Paket

Pregled pulmologa, spirometrija, zaključak, terapija i saveti.

4,800 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri