Ultrazvuk abdomena

3.700,00 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:


Ključne reči:
Žučna kesa, Insulinska rezistencija, Gojaznost, Obesitas, Prekomerna telesna težina, Povišen nivo masnoća u krvi, Dislipidemija, Kušingov sindrom, Kušingova bolest, Hiperkorticizam, Slučajno otkriveni benigni tumori nadbubrga, Adenomi nadbubrega, Incidentalomi, Kontracepcija, Menopauza, Hormonska supstituciona terapija, HST, Neuroendokrini tumori, Povišen nivo parathormona u krvi, Hiperparatireoidizam primarni, Hiperparatireoidizam sekundarni, Ileus, Vezana creva, Bol u stomaku, krv u mokraći, hematurija, belančevine u mokraći, proteinuria, mikroalbuminurija, Nefrotski sindrom, Naglo popuštanje bubrega, akutna bubrežna insuficijencija ABI, postepeno bubrežno popuštanje, hronična bubrežna insuficijencija HBI, azotemija, povećan nivo uree, povećan nivo kreatinina, noćno mokrenje, nikturia, glomerulonefritisi, Nefroangioskleroza, suženje bubrežne arterije, stenoza renealne arterije, ishemijska nefropatija, dijabetesna nefropatija, endemska nefropatija, urinarne infekcije, cistitisi, policistična bolest bubrega