Neinvazivna prenatalna dijagnostika - NIFTY plus test (jednoplodna trudnoća)

79,000 RSD

Detalji: