Usluge

EUROMEDIK svojim pacijentima nudi sve vrste
medicinskih usluga na 11 lokacija. Pretražite naše usluge:

Dijagnostika

U Euromedik ustanovama možete obaviti sve vrste dijagnostičkih pregleda pomoću savremenih Simensovih aparata: ultrazvučni pregled- neinvazivna, efikasna i brza metoda pregleda unutrašnjih organa; rendgen- snimanje različitih delova tela najsavremenijim RTG aparatom koji daje digitalne snimke visoke rezolucije uz minimalnu dozu zračenja; mamografiju- rendgensku tehniku za rano otkrivanje oboljenja dojke: ultrazvučni pregled- bezopasna metoda pregleda unutrašnjih organa; multislajsni skener- brza, neinvazivna i precizna metoda koja se koristi u cilju ranog otkrivanja bolesti kao i praćenja toka različitih stanja.; magnetnu rezonancu- neivanzivan i precizan pregled koji daje konkretnu sliku o stanju pojedinih organa, organskih sistema kao i čitavog organizma.

Dijagnostika

U Euromedik ustanovama možete obaviti sve vrste dijagnostičkih pregleda pomoću savremenih Simensovih aparata: ultrazvučni pregled- neinvazivna, efikasna i brza metoda pregleda unutrašnjih organa; rendgen- snimanje različitih delova tela najsavremenijim RTG aparatom koji daje digitalne snimke visoke rezolucije uz minimalnu dozu zračenja; mamografiju- rendgensku tehniku za rano otkrivanje oboljenja dojke: ultrazvučni pregled- bezopasna metoda pregleda unutrašnjih organa; multislajsni skener- brza, neinvazivna i precizna metoda koja se koristi u cilju ranog otkrivanja bolesti kao i praćenja toka različitih stanja.; magnetnu rezonancu- neivanzivan i precizan pregled koji daje konkretnu sliku o stanju pojedinih organa, organskih sistema kao i čitavog organizma.

Post Covid

POST COVID paket oformljen je prvenstveno za pacijente koji su preležali infekciju izazvanu COVID-19 virusom sa blažim, umereno teškim ili teškim simptomima bolesti. Posledice koje ovaj virus moze ostaviti na pacijente je individualan, ali s obzirom na tegobe koje se najčešće javljaju kod pacijenata ovaj paket sačinjen je od specijalističkih pregleda kojima se na jednostavan način može utvrditi da li je i u kojoj meri virus ostavio posledice na Vas. Savetujemo da se POST COVID paket uradi nakon mesec dana od nastanka infekcije.
Saznaj više

Post Covid

POST COVID paket oformljen je prvenstveno za pacijente koji su preležali infekciju izazvanu COVID-19 virusom sa blažim, umereno teškim ili teškim simptomima bolesti. Posledice koje ovaj virus moze ostaviti na pacijente je individualan, ali s obzirom na tegobe koje se najčešće javljaju kod pacijenata ovaj paket sačinjen je od specijalističkih pregleda kojima se na jednostavan način može utvrditi da li je i u kojoj meri virus ostavio posledice na Vas. Savetujemo da se POST COVID paket uradi nakon mesec dana od nastanka infekcije.
Saznaj više

Specijalistički pregledi

Specijalistički pregled obavlja lekar specijalista kod zdravih osoba kao sistematski preventivni pregled, kod osoba sa zdravstvenim tegobama i u sklopu preoperativne pripreme. Pregled obuhvata razgovor sa pacijentom (anamneza) , tokom kog uzima detaljne podatke o pacijentovom stanju, sadanjim tegobama, pređašnjim bolestima i bolestima u bližoj poredici, kao i detaljnog kliničkog pregleda.

Specijalistički pregledi

Specijalistički pregled obavlja lekar specijalista kod zdravih osoba kao sistematski preventivni pregled, kod osoba sa zdravstvenim tegobama i u sklopu preoperativne pripreme. Pregled obuhvata razgovor sa pacijentom (anamneza) , tokom kog uzima detaljne podatke o pacijentovom stanju, sadanjim tegobama, pređašnjim bolestima i bolestima u bližoj poredici, kao i detaljnog kliničkog pregleda.

Hirurgija

Hirurgija je grana kliničke medicine koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni - instrumentalni način. U Euromediku se mogu obaviti sve hirurške intervencije od oftalmohirurgije, spinalne hirurgije, neurohirurgije, ginekološke, urološke, plastične i onkohirurgije...

Hirurgija

Hirurgija je grana kliničke medicine koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni - instrumentalni način. U Euromediku se mogu obaviti sve hirurške intervencije od oftalmohirurgije, spinalne hirurgije, neurohirurgije, ginekološke, urološke, plastične i onkohirurgije...