Kardiološki paket

Pregled kardiologa, EKG, ultrazvuk srca sa kolor doplerom, zaključak, terapija i saveti.

4,800 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri