ORL Paket

Pregled otorinolaringologa, audiometrija, zaključak, terapija i saveti.

6.500,00 RSD

Detalji: