Ginekološka hirurgija

Ginekološka hirurgija obuhvata metode i intervencije kojima se uklanjanju određeni ginekološki poremećaji.

Ginekološka hirurgija

Ginekološka hirurgija obuhvata metode i intervencije kojima se uklanjanju određeni ginekološki poremećaji.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Pesar 5,000 RSD
HSG 25,000 RSD
Loop ekscizija 70,000 RSD
Konizacija 90,000 RSD
Samo cistocela ± grlić Od 180,000 RSD
Hpv tipizacija 6,900 RSD
CMU PCR 6,900 RSD
Thin prep pap test 4,000 RSD
Biopsija pipelom 6,000 RSD
Skidanje spirale 3,000 RSD
Biopsija grlića 12,000 RSD
Vaginalna histerektomija Od 240,000 RSD
Ugradnja prednje mrežice Od 230,000 RSD
SIS Metoda 6,000 RSD