Ginekološka hirurgija

Ginekološka hirurgija obuhvata metode i intervencije kojima se uklanjanju određeni ginekološki poremećaji.

Ginekološka hirurgija

Ginekološka hirurgija obuhvata metode i intervencije kojima se uklanjanju određeni ginekološki poremećaji.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Kiretaža cervikalnog kanala Od 13.000,00 RSD
Eksporativna kiretaža 55.000,00 RSD
Loop ekscizija 80.000,00 RSD
Konizacija 105.000,00 RSD
Operacija endometrioze Od 270.000,00 RSD
Vaginalna histerektomija 280.000,00 RSD
Ugradnja prednje mrežice 280.000,00 RSD
Thin prep pap test 4.000,00 RSD
Biopsija pipelom 6.000,00 RSD
Bartolinijeva žlezda 65.000,00 RSD
Marsupielizacija 55.000,00 RSD
Histerektomija laparoskopska Od 270.000,00 RSD
Pesar 5.500,00 RSD
SIS Metoda 6.500,00 RSD
CMU PCR 6.500,00 RSD
Bilateralna adnexectomija 190.000,00 RSD
Hpv tipizacija Od 7.500,00 RSD
Otvorena histerektomija Od 250.000,00 RSD
Samo cistocela ± grlić Od 200.000,00 RSD
Ovariektomija 240.000,00 RSD
Punkcija ciste 45.000,00 RSD
Excizija vagine 120.000,00 RSD
STD 3 6.000,00 RSD
STD 4 10.200,00 RSD