Ginekološka hirurgija

Ginekološka hirurgija obuhvata metode i intervencije kojima se uklanjanju određeni ginekološki poremećaji.

Ginekološka hirurgija

Ginekološka hirurgija obuhvata metode i intervencije kojima se uklanjanju određeni ginekološki poremećaji.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Konizacija Od 90,000 RSD
Loop ekscizija Od 70,000 RSD
Punkcija ciste Od 35,000 RSD
Eksporativna kiretaža Od 50,000 RSD
Marsupielizacija Od 45,000 RSD
Vaginalna histerektomija Od 240,000 RSD
Ugradnja prednje mrežice Od 230,000 RSD
Thin prep pap test 3,500 RSD
Biopsija pipelom 6,000 RSD
Pesar 5,000 RSD
SIS Metoda 6,000 RSD
CMU PCR 6,000 RSD
Hpv tipizacija 6,900 RSD
Bartolinijeva žlezda Od 55,000 RSD
Excizija vagine Od 100,000 RSD
Ovariektomija Od 200,000 RSD
Operacija endometrioze Od 240,000 RSD
Bilateralna adnexectomija Od 165,000 RSD
Otvorena histerektomija Od 220,000 RSD
Samo cistocela ± grlić Od 180,000 RSD