Ginekološka hirurgija

Ginekološka hirurgija obuhvata metode i intervencije kojima se uklanjanju određeni ginekološki poremećaji.

Ginekološka hirurgija

Ginekološka hirurgija obuhvata metode i intervencije kojima se uklanjanju određeni ginekološki poremećaji.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Loop ekscizija 80.000 RSD
Konizacija 105.000 RSD
Operacija endometrioze Od 270.000 RSD
Thin prep pap test 4.000 RSD
Biopsija pipelom 6.000 RSD
Marsupielizacija 55.000 RSD
Pesar 5.500 RSD
SIS Metoda 6.500 RSD
CMU PCR 6.500 RSD
Hpv tipizacija Od 7.500 RSD
Otvorena histerektomija Od 250.000 RSD
Samo cistocela ± grlić Od 200.000 RSD
Ovariektomija 240.000 RSD
Punkcija ciste 45.000 RSD
Excizija vagine 120.000 RSD
STD 3 6.000 RSD
STD 4 10.200 RSD