Urološka hirurgija

Urologija je grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom i dijagnostikom oboljenja mokraćnih puteva kod muškaraca i žena, kao i reproduktivnim organima kod muškaraca. Lekar specijalista iz ove oblasti zove se urolog i osposobljen je za dijagnostiku i lečenje urogenitalnih bolesti. Bolesti urogenitalnog trakta koji su pod kontrolom urologa su infekcije uretre, bubrega i bešike različitim bakterijama, kao i upala prostate kod muškaraca, poremećaji bubrežnog sistema kao prepreka protoku urina, urođene anomalije, kalkulusi, benigni i maligni tumori bubrega.

Urološka hirurgija

Urologija je grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom i dijagnostikom oboljenja mokraćnih puteva kod muškaraca i žena, kao i reproduktivnim organima kod muškaraca. Lekar specijalista iz ove oblasti zove se urolog i osposobljen je za dijagnostiku i lečenje urogenitalnih bolesti. Bolesti urogenitalnog trakta koji su pod kontrolom urologa su infekcije uretre, bubrega i bešike različitim bakterijama, kao i upala prostate kod muškaraca, poremećaji bubrežnog sistema kao prepreka protoku urina, urođene anomalije, kalkulusi, benigni i maligni tumori bubrega.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Chevassu 26,000 RSD
EKT condiloma Od 14,000 RSD
Bužiranje Od 19,000 RSD
Frenulotomija 21,000 RSD
Circumcisia-lokalna 41,000 RSD
Hidrocela lokalna 101,000 RSD
Varikocela lokalna 101,000 RSD
Vazektomija lokalna 101,000 RSD
Hidrocela kod dece Od 180,000 RSD
Rekonstrukcija uretre Od 283,000 RSD
Torsio testis 120,000 RSD
Reimplantacija uretre Od 472,000 RSD
Retinirani testis 25,000 RSD
Fractura penis 260,000 RSD
Tur prostate 235,000 RSD
Emasculinisatio 360,000 RSD
Urethrotomija interna 120,000 RSD
Cystolithotomia 170,000 RSD
Cystocoela/rectocoela 230,000 RSD
Ileal conduit 410,000 RSD
Augmentacio ves urin 560,000 RSD
Ureterolithotomia 200,000 RSD
Plastica up segmenta 410,000 RSD
Pyelolithotomia 360,000 RSD
Nephroureterectomia 480,000 RSD
Biopsija bubrega 56,000 RSD
URS 77,000 RSD
URS + DOUBLE J 91,000 RSD
URS + LITHOCLAST 130,000 RSD
TOT / TVT 170,000 RSD
Penodinamski test 21,000 RSD
HP nalaz 4,500 RSD