Urološka hirurgija

Urologija je grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom i dijagnostikom oboljenja mokraćnih puteva kod muškaraca i žena, kao i reproduktivnim organima kod muškaraca. Lekar specijalista iz ove oblasti zove se urolog i osposobljen je za dijagnostiku i lečenje urogenitalnih bolesti. Bolesti urogenitalnog trakta koji su pod kontrolom urologa su infekcije uretre, bubrega i bešike različitim bakterijama, kao i upala prostate kod muškaraca, poremećaji bubrežnog sistema kao prepreka protoku urina, urođene anomalije, kalkulusi, benigni i maligni tumori bubrega.

Urološka hirurgija

Urologija je grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom i dijagnostikom oboljenja mokraćnih puteva kod muškaraca i žena, kao i reproduktivnim organima kod muškaraca. Lekar specijalista iz ove oblasti zove se urolog i osposobljen je za dijagnostiku i lečenje urogenitalnih bolesti. Bolesti urogenitalnog trakta koji su pod kontrolom urologa su infekcije uretre, bubrega i bešike različitim bakterijama, kao i upala prostate kod muškaraca, poremećaji bubrežnog sistema kao prepreka protoku urina, urođene anomalije, kalkulusi, benigni i maligni tumori bubrega.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
EKT condiloma Od 8,000 RSD
Cystofix (Plasiranje) Od 15,000 RSD
Interna Uretrotomia Od 110,000 RSD
Ureterocutaneostomia Od 170,000 RSD
Nephrectomia Od 350,000 RSD
Chevassu Od 20,000 RSD
Bužiranje Od 13,000 RSD
Frenulotomija Od 15,000 RSD
Circumcisia Od 35,000 RSD
Biopsija testisa Od 50,000 RSD
Hidrocela Od 95,000 RSD
Varikocela Od 95,000 RSD
Vazektomija Od 95,000 RSD
Orchiectomija bilateralis Od 100,000 RSD
Orchiectomija radicalis Od 145,000 RSD
Torsio testis Od 110,000 RSD
Exscisio polipa uretre Od 235,000 RSD
Fractura penis Od 250,000 RSD
Amputatio penis partialis Od 190,000 RSD
Tur prostate Od 225,000 RSD
Emasculinisatio Od 350,000 RSD
Urethrotomija interna Od 110,000 RSD
Trus biopsija prostate Od 35,000 RSD
Cystolithotomia Od 160,000 RSD
Cystocoela/rectocoela Od 220,000 RSD
Sutura mokraćne bešike Od 160,000 RSD
Ileal conduit Od 400,000 RSD
Augmentacio ves urin Od 550,000 RSD
Ligatura ureteris Od 140,000 RSD
Ureterolithotomia Od 190,000 RSD
Plastica up segmenta Od 400,000 RSD
Pyelolithotomia Od 350,000 RSD
Nephroureterectomia Od 470,000 RSD
Nephrectomia (tu do 5 cm) Od 350,000 RSD
Nephrectomia partialis Od 380,000 RSD
PCN (zamena) obostrano Od 60,000 RSD
PCN (zamena) jednostrana Od 40,000 RSD
Biopsija bubrega Od 50,000 RSD
URS Od 65,000 RSD
URS + DOUBLE J Od 85,000 RSD
URS + LITHOCLAST Od 120,000 RSD
TOT / TVT Od 160,000 RSD
Penodinamski test 15,000 RSD
HP nalaz 4,500 RSD