Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratog sistema. Osim pregleda možete obaviti i test plućne funkcije (spirometrija), kao i bronhodilatacioni test (ispitivanje plućne funkcije nakon udisanja lekova koji šire disajne puteve) u cilju bolje dijagnostike i određivanja terapije.

Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratog sistema. Osim pregleda možete obaviti i test plućne funkcije (spirometrija), kao i bronhodilatacioni test (ispitivanje plućne funkcije nakon udisanja lekova koji šire disajne puteve) u cilju bolje dijagnostike i određivanja terapije.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.