Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratog sistema. Osim pregleda možete obaviti i test plućne funkcije (spirometrija), kao i bronhodilatacioni test (ispitivanje plućne funkcije nakon udisanja lekova koji šire disajne puteve) u cilju bolje dijagnostike i određivanja terapije.

Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratog sistema. Osim pregleda možete obaviti i test plućne funkcije (spirometrija), kao i bronhodilatacioni test (ispitivanje plućne funkcije nakon udisanja lekova koji šire disajne puteve) u cilju bolje dijagnostike i određivanja terapije.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Spirometrija 2.700,00 RSD
Pulmološki Paket 6.500,00 RSD
Bronhodilatacioni test 5.000,00 RSD
Post COVID test 13.000,00 RSD
Bronhoskopija 30.000,00 RSD
HP nalaz 5.000,00 RSD