Stomatologija

Stomatologija je grana medicine, odnosno medicinska disciplina, koja se bavi proučavanjem fizioloških i patoloških stanja svih struktura usne duplje. Bavi se prevencijom, dijagnostikom, konzervativnim i hirurškim lečenjem bolesti usne duplje.

Stomatologija

Stomatologija je grana medicine, odnosno medicinska disciplina, koja se bavi proučavanjem fizioloških i patoloških stanja svih struktura usne duplje. Bavi se prevencijom, dijagnostikom, konzervativnim i hirurškim lečenjem bolesti usne duplje.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Apikotomija 12,000 RSD
Bezmetalna kruna 30,000 RSD
Faseta keramička 15,000 RSD
Frezovana kruna 11,000 RSD
Funkcionalni aparat 45,000 RSD
Helio kruna 3,500 RSD
Imedijalna proteza 15,000 RSD
Intervencija 100 RSD
Kompozitna kruna 18,000 RSD
Kruna na implantu 24,000 RSD
Livena nadogradnja 4,000 RSD
Mobilni aparat 20,000 RSD
Amalganski ispun 1,800 RSD
Terapija alveolita 1,000 RSD
Uklanjanje implanta 50,000 RSD
Totalna proteza 25,000 RSD
Teleskop kruna 20,000 RSD
Zalivanje fisura 1,500 RSD
Skeletirna proteza 40,000 RSD
Privremena krunica 1,600 RSD
Cementna plomba 1,500 RSD