Ortopedska hirurgija

Ortopedska hirurgija je grana hirurgije koja se bavi operativnim (otvorenim) i neoperativnim (zatvorenim) ortopedskim zahvatima. Pod neoperativnim ortopedskim zahvatima u užem smislu se podrazumeva repozicija preloma kosti i repozicija zglobova, dok operativni ortopedski zahvati podrazumevaju se operacije na tetivama, kostima, zglobovima, živcima, krvnim žilama, koži, kao i amputacije i egzartikulacije.

Ortopedska hirurgija

Ortopedska hirurgija je grana hirurgije koja se bavi operativnim (otvorenim) i neoperativnim (zatvorenim) ortopedskim zahvatima. Pod neoperativnim ortopedskim zahvatima u užem smislu se podrazumeva repozicija preloma kosti i repozicija zglobova, dok operativni ortopedski zahvati podrazumevaju se operacije na tetivama, kostima, zglobovima, živcima, krvnim žilama, koži, kao i amputacije i egzartikulacije.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Trigger finger Od 60,000 RSD
Ligamentoplastika Od 415,000 RSD
Ugradnja proteze kolena Od 714,000 RSD
Ortoza za rame Od 4,500 RSD
Splint za prst Od 1,300 RSD
Drvene štake Od 3,500 RSD