Oftalmohirurgija

Oftalmohirurgija je grana hirurgije koja se bavi lečenjem i operacijama oka, očnog živca, očnog dna, kao i skidanjem dijoptrije, operacijama katarakte, glaukoma itd.

Oftalmohirurgija

Oftalmohirurgija je grana hirurgije koja se bavi lečenjem i operacijama oka, očnog živca, očnog dna, kao i skidanjem dijoptrije, operacijama katarakte, glaukoma itd.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Glaukomska obrada 10.500 RSD
Širmerov test 1.500 RSD
Ultrazvuk oka 4.200 RSD
Pahimetrija 2.100 RSD
Dnevna kriva IOPa 5.300 RSD
Extrakcija špona 5.800 RSD
Očni pritisak 2.000 RSD
Bris oba oka 1.200 RSD
Bris jednog oka 600 RSD
Avastin injekcija 25.300 RSD
Eylea 110.000 RSD
Argon laser 14.700 RSD
Vitrectomija Od 330.000 RSD
Operacija katarakte Od 105.000 RSD
Vitrektomija 347.000 RSD
Ugradnja vivity sočiva Od 189.000 RSD