Pregled neurohirurga

5,500 RSD

Detalji:


Ključne reči:
Povišen nivo prolaktina, hiperprolaktinemija, prolaktinom, Kušingov sindrom, Kušingova bolest, Hiperkorticizam